چاپ        ارسال به دوست

پذیریش مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی در دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن وحدیث

مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی درمقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی در دوفصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات قرآن وحدیث دانشگاه تربیت مدرس مورد پذیرش واقع شد


به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از خوی :مقاله سرپرست دانشکده علوم قرآنی خوی ،آقای دکتر عسگر بابازاده اقدم باعنوان «بررسی واژگانی ترجمه ها ی حداد عادل ،معزی ،انصاریان درآیاتی از جزء29و30قرآن کریم -با تکیه برنظریه سطح معنایی- لغوی گارسس » دردوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات ترجمه قرآن وحدیث»دانشگاه تربیت مدرس مورد پذیرش واقع شده ودر این مجله چاپ ومنتشر خواهد شد


 


١٣:٠٩ - دوشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٣٩٩    /    عدد : ٤٤٦٧    /    تعداد نمایش : ١٨٦