• عسگر بابازاده اقدم
  ریاست دانشکده
  و هیات علمی دانشکده علوم قرآنی
    
  پست الکترونیک: askar.babazadeh@gmail.com
           
    
  آدرس وب سایت یا وبلاگ:

  فایل رزومه

   

 •  
 •  
 •  
 • حسین خانی کلقای  
  معاون آموزشی و پژوهشی وهیات علمی دانشکده علوم قرآنی
  پست الکترونیک:  khani.kalgay@gmail.com                   

  آدرس وب سایت یا وبلاگ:


  فایل رزومه

   

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • معصومه قنبرپور
  مدیر گروه و هیات علمی دانشکده علوم قرآنی
  پست الکترونیک:  m.poshtkar@gmail.com
   
  آدرس وب سایت یا وبلاگ:


  فایل رزومه