دیدارمسئولین دانشکده علوم قرآنی خوی با پرسنل نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان خوی بمناسبت هفته کتاب وکتابخوانی

دیدارمسئولین دانشکده علوم قرآنی خوی با پرسنل نهاد کتابخانه های عمومی شهرستان خوی بمناسبت هفته کتاب وکتابخوانی

رئیس دانشکده علوم قرآنی خوی در این دیدارتعامل بیشتر کتابخانه های سطح شهرستان با محیط دانشگاهی را مطرح کرده واظهار داشت درصورت تعامل وهمکاری دوجانبه بین کتابخانه ها ومراکز دانشگاهی و استفاده ورجوع دانشجویان به این نهاد مهم فرهنگ مطالعه گسترش یافته ومعضلات بسیاری که ناشی از میزان پایین سرانه مطالعه در سطح شهرستان وکشور است حل خواهد شد.در ادامه آقای هادی درستی مدیریت کتابخانه های عمومی شهرستان خوی ضمن استقبال وخرسندی از این دیدار به بیان مشکلات موجود در امر کتابخوانی ومطالعه در سطح شهرستان پرداحته وعنوان کرد امروزه استقبال از کتابخانه ها با بحران مواجه شده ودر سطح کلان و گسترده بایستی به این مهم پرداخته شود.